top of page

Stúpa osvícení

Stúpa osvícení neboli stúpa vítězství nad všemi překážkami. Je památkou noci před osvícením Buddhy Šákjamuniho, kdy ze své mysli odstranil poslední závoje a překážky.

Nejdůležitější ze všech typů stúp je stúpa osvícení. Symbolizuje cíl buddhistické stezky – rozpoznávání vlastní mysli, plného osvícení. Znamená osvobození od všech rušivých pocitů, dispozic k těmto pocitům a rozvinutí všech schopností mysli, obzvlášť dokonalé buddhovské moudrosti. Tím je současně symbolem pro překonání všech překážek, všech závojů mysli.

V tibetském stylu

tibetska stupa osviceni 1
tibetska stupa osviceni 2
tibetska stupa osviceni 3
tibetska stupa osviceni 4
tibetska stupa osviceni 5
tibetska stupa osviceni 6
tibetska stupa osviceni 7
tibetska stupa osviceni 8

Rozměry:

Celková výška      34,5 cm

Šířka základny      18 cm

Vnitřní objem        1 litr

Hmotnost:

Bez náplně cca   4,4 kg

Materiál:

Keramická hmota - umělý kámen

V asijském stylu

stupa osviceni 1
stupa osviceni 2
stupa osviceni 3
stupa osviceni 4
stupa osviceni 5
stupa osviceni 6
stupa osviceni 7
stupa osviceni 8
stupa osviceni 9
stupa osviceni 10
stupa osviceni 11
stupa osviceni 12

Rozměry:

Celková výška      37,5 cm

Šířka základny      18,2 cm

Vnitřní objem        1,25 litru

Hmotnost:

Bez náplně cca   4,4 kg

Materiál:

Keramická hmota - umělý kámen

Bódhgaja - místo, kde Buddha dosáhl osvícení

Na celém světě je jen jedno místo - Vadžrásana, Diamantový trůn, jediné místo pevně zakotvené v jádru naší světové soustavy -, které může odolat energii uvolněné transformační události Buddhova osvícení. Po celý eon toto svaté místo přitahovalo stálý proud mudrců a asketů, kteří využívali jeho posvátné moci k osvědčení vlastního porozumění. Zde, sedíce na Vadžrásaně a ve stínu stromu osvícení, tři předchozí buddhové našeho věku prožili velkou přeměnu. I Gautama, kráčející ve stopách všech Buddhů před ním a obnovující cestu pro Buddhy po něm, dosáhl Diamantového trůnu.

Bódhisattva Gautama přijal darem od žence kušovou trávu, zaujal místo na Vadžrásaně a pohroužil se do hluboké meditace. Z jeho těla vycházely světelné paprsky, osvětlovaly vesmír do deseti směrů a vábily na jeho stranu dokonce bohy. Aby vyzkoušel, zda lze zlomit jeho sílu, Mára, Pán iluzí, přispěchal, aby Gautamu odvedl od jeho záměru. Bódhisattva se dotkl země, zavolal ji za svědka nesčetných životů ctnosti, které ho přivedly k tomuto místu osvícení. Když se země zatřásla na potvrzení pravdy Gautamových slov, Mára vypustil z řetězu svou armádu démonů. V impozantním boji, který následoval, zvítězil Gautamův záměr; moc jeho soucitu přeměnila zbraně démonů na květy a Mára a celá jeho armáda upadli ve zmatek. Po porážce Máry bódhisattva nenásilně prošel prohlubujícími se úrovněmi meditace, jasně viděl růst, trvání, a zánik bytostí ve všech dobách a na všech místech. Viděl vzorce, které řídí lidské životy, omezují svobodu a prodlužují utrpení. Pochopil příčiny utrpení a také poznal, jak je léčit; tímto poznáním otevřel cestu k nesrovnatelné svobodě. Jak se jeho vědomí rozšířilo, aby obsáhlo skutečnosti daleko přesahjící chápání, stal se Gautama buddhou, dokonale osvícenou bytostí. Jeho vědomím, osvobozeným od jakéhokoli zatemňování, plynula dharma - přímé, neomezené poznání skutečnosti ve všech způsobech existence.

Země se zatřásla jako ozvěna této památné události. Jen Vadžrásana zůstala nepohnutá na podporu neoblomného soustředění Osvíceného. Na upomínku toho se toto místo stalo známým jako Bódhimanda, Stolec osvícení. Oblast kolem Bódhimandy dostala jméno Bódhgaja.

~ Posvátná místa Buddhismu [Holy places of the Buddha]

bottom of page