top of page

Stúpa mnoha dveří

Stúpa mnoha dveří upomíná na první Buddhovo "otočení kola Dharmy" v antilopím háji v Sárnáthu, poblíž dnešního Váránasí.

Stúpa mnoha dveří nebo bran, nebo také stúpa moudrosti, připomíná Buddhovo první otoční kola Dharmy v antilopím háji v Sarnáthu u Váránasí, když mu bylo třicet pět let. Každý ze čtyř schodů je vyzdoben řadou dveřních rámů, které vyjadřují mnoho způsobů či metod Buddhova učení. Samotné dveře na každé straně symbolizují čtyři vznešené pravdy, šest dokonalostí (páramit), osmidílnou ušlechtilou stezku a dvanáct článků vzájemně závislého vznikání.

V tibetském stylu

tibetska stupa mnoha dveri 1
tibetska stupa mnoha dveri 2
tibetska stupa mnoha dveri 3
tibetska stupa mnoha dveri 4
tibetska stupa mnoha dveri 5
tibetska stupa mnoha dveri 6
tibetska stupa mnoha dveri 7
tibetska stupa mnoha dveri 8
tibetska stupa mnoha dveri 9
tibetska stupa mnoha dveri 10

Rozměry:

Celková výška      34,5 cm

Šířka základny      18 cm

Vnitřní objem        1 litr

Hmotnost:

Bez náplně cca   4,4 kg

Materiál:

Keramická hmota - umělý kámen

V asijském stylu

stupa mnoha dveri 1
stupa mnoha dveri 2
stupa mnoha dveri 3
stupa mnoha dveri 4
stupa mnoha dveri 5
stupa mnoha dveri 6
stupa mnoha dveri 7
stupa mnoha dveri 8
stupa mnoha dveri 9
stupa mnoha dveri 10

Rozměry:

Celková výška      37,5 cm

Šířka základny      18,2 cm

Vnitřní objem        1,25 litru

Hmotnost:

Bez náplně cca   4,4 kg

Materiál:

Keramická hmota - umělý kámen

Sárnáth - místo Buddhova prvního kázání

Sárnáth, rozkládající se asi deset kilometrů severně od starověkého města Váránasí, proslul jako místo, kde Buddha přednesl své první kázání. Jméno Sárnáth je odvozeno ze slova Saranganátha, což znamená Pán antilop. Kdysi v předchozím životě zde Buddha žil jako vůdce antilopího stáda a obětoval svůj život králi za to, že propustí březí laň. Král, ohromený a zahanbený tímto mimořádným činem, vytvořil antilopí háj (mrgadáva) jako chráněné místo pro antiliopy.

Antiliopí haj, proslulý svými uklidňujícími kvalitami, se stal přednostním místem meditace velkých mudrců či ršiů starověké Indie. Krátce před narozením prince Gautamy sestoupili z nebes dévové, aby zvěstovali pěti stům mudrců dlícich v Antilopím háji nastávající příchod budoucího Buddhy. Když to slyšeli, všech pět set mudrců se vzneslo do vzduchu a vstoupilo do nirvány. Jejich ostatky spadly na zem a posvětily pole známé poté jako Ršipatana (pálijsky Isipatana), Místo, kde spadli ršiové.

Jak zaznamenávají sútry, Buddha odešel do Antilopího háje v Sárnáthu, aby kázal dharmu svým pěti dřívějším společníkům jmény: Kaundinja, Váspa, Bhadrika, Mahánáman a Ašvadžit. Když ho pět těchto asketů zdálky zahlédlo, rozhodli se ho ignorovat v domnění, že Buddha opustil cestu poznání. Ale když se Osvícený přiblížil, stala se jeho přítomnost tak zářivou, že pět asketů povstalo, aby mu vzdalo úctu. Pět asketů, přesvědčených o tom, že vskutku dosáhl úspěchu, ho požádalo, aby se s nimi o své poznání podělil.

 

Velkým činem známým jako Dharmačakrapravartana, Roztočení kola dharmy, Buddha svým prvním pěti učedníkům svěřil čtyři ušlechtilé pravdy, osmidílnou cestu a dvanáct článků (řetězce) závislého vznikání. Nejprve Kaundinja a pak každý ze čtyř jeho druhů pochopil plný význam Buddhova kázání a svým uvědoměním ustavili Árja sanghu, komunitu osvícených bytostí, které manifestují působnost dharmy. A tak se na tomto svatém místě plně projevily Tři klenoty - Buddha, dharma a sangha. Od té doby Sárnáth a Antilopí háj symbolizují kázání a přenos dharmy. S konverzí Jaši, jeho přátel Vimaly, Subáhua, Púrnadžita, Gavámpatiho a padesáti mladých mužů předních rodin z Váránasí se sangha rozrostla na šedesát členů, kteří se všichni stali arhaty. Těchto prvních šedesát arhatů Buddha vyslal po dvojicích dál šířit dharmu.

 

V pozdějších letech se Buddha vrátil do Sárnáthu, kde kázal Buddhapitakaduhšílanigrahasútru, učení o mnišské morálce, na němž se shromáždilo pět set bhikšuů. Váránasí, jen málo vzdálené od Sárnáthu, bylo místem Šrívasupariprččhá, kázání ve prospěch kupce Šrívasu, a Adhjasajasamódanasútry, kázání o karmě ve prospěch šedesáti bódhisattvů, jejichž mysl byla rozptylována světskými rozkošemi. Při této příležitosti se sešlo tisíc bhikšuù a pět set plně realizovaných bódhisattvů.

 

Po Buddhově parinirváně blízkost Sárnáthu k Váránasí, většímu městu a duchovnímu srdci Indie, učinila Antilopí háj přirozeným místem nejen poutí, ale i velkých mnišských středisek. Buddhismus prosperoval v Sárnáthu za podpory králů a bohaté střední třídy; pokojný háj se brzy rozvinul do střediska umění a vzdělávání, jakož i náboženských aktivit. Od časů krále Ašóky stavěli po staletí buddhističtí patroni stúpy, kláštery, chrámy a svatyně, které byly dobře udržovány až do muslimské invaze. Ve druhém století př. Kr. byl Sárnáth vzkvétajícím centrem dharmy - v té době Mahávansa udává, že starší Dhammaséna vedl delegaci dvanácti tisíc mnichů ze Sárnáthu na Srí Lanku, aby se účastnili vysvěcení Maháthúpy v Anurádhápuře.

 

~ Posvátná místa Buddhismu [Holy places of the Buddha]

bottom of page