top of page

Stúpa sestoupení z nebe

Stúpa sestoupení z nebe upomíná na Buddhův odchod do jedné z nebeských říší Tušity, aby tam učil svoji matku a poté znovu sestoupil na zem v indickém městečku Sankášja.

Tato stúpa je charakterizována trojitým schodištěm uprostřed každé strany. Často mají třicet tři schodů, které symbolizují nebeské říše. Trojitá schodiště jsou také často stavěna

u vchodů do chrámů. Centrální schodiště je vyhrazeno pro inkarnované lámy, pravé schodiště pro vysvěcené mnichy

a levé schodiště pro laické praktikující. V paláci Potala je centrální část trojitého dřevěného schodiště vyhrazena pro nejvyššího lámu, proto je na rozdíl od opotřebované levé

a pravé strany velmi zachovalá.

Lhabab Duchen FB banner 2020.jpg

V tibetském stylu

tibetska stupa sestoupeni 1
tibetska stupa sestoupeni 2
tibetska stupa sestoupeni 3
tibetska stupa sestoupeni 4
tibetska stupa sestoupeni 5
tibetska stupa sestoupeni 6
tibetska stupa sestoupeni 7

Rozměry:

Celková výška      34,5 cm

Šířka základny      18 cm

Vnitřní objem        1 litr

Hmotnost:

Bez náplně cca   4,4 kg

Materiál:

Keramická hmota - umělý kámen

V asijském stylu

stupa sestoupeni 1
stupa sestoupeni 2
stupa sestoupeni 3
stupa sestoupeni 4
stupa sestoupeni 5
stupa sestoupeni 6
stupa sestoupeni 7

Rozměry:

Celková výška      37,5 cm

Šířka základny      18,2 cm

Vnitřní objem        1,25 litru

Hmotnost:

Bez náplně cca   4,4 kg

Materiál:

Keramická hmota - umělý kámen

Sankášja - místo kde buddhové sestoupili z nebe

Buddha sestoupil na zem po lazuritovém žebřiku, doprovázen Brahmou, sestupujícím po jeho pravici po zlatém žebříku, a Indrou s houfem svých dévů, sestupujícím po Buddhově levici po křištalovém žebříku. Žebříky se zabořily do země, nad níž zůstalo jen sedm příček. Od té doby byla Sánkášja uctívána jako místo jednoho z osmi velkých zázraků, jako místo, kde buddhové minulí

i přitomní sestoupili na zem z nebe Trájastrinša.

Královna Májá, Buddhova matka, zemřela sedm dnů po narození budoucího Buddhy a znovu se zrodila v nebeské říši. Jelikož neměla příležitost v tomto životě slyšet Buddhovo učení, Buddha je přednesl v nebi třiatřiceti bohů, aby matku naučil abhidharmě a zajistil jí pokrok na cestě k osvícení. Poté, co tři měsíce kázal matce a velkému shromáždění dévů, po nebeském žebříku sestoupil z nebe třiatřiceti bohů. Tento přechodný pobyt v nebeské říši a následné sestoupení v Sánkášje bylo jedním ze čtyř velkých činů, jež Buddha vykonal. Sánkášja, moderně Sankissa, se rozkládá na horním toku řeky Ganga přímo na východ od města Mathura v okrese Farruchábád státu Uttarpradéš. Od dávných dob bylo jako místo, kde Šákjamuni Buddha jako všichni buddhové před ním, tělesně sestoupil z nebe třiatřiceti bohů. Ve třetím století př. Kr. navštívil Sánkášju vládce Ašóka

a umístil zde výjev Buddhova návratu na znamení velkého poutního místa. Místo, kde se žebříky vnořily do země, bylo vykopáno až k bodu, kdy vytryskla voda; Ašóka pak nad výkopem postavil chrám a do něj umístil sochu Buddhy sestupujícího po žebříku. Za chrámem král vztyčil sloup zakončený hlavicí v podobě slona. Sánkášja, spojovaná se zázraky a přímá spojnice k nebeské říši, se brzy stala populárním poutním místem.

~ Posvátná místa Buddhismu [Holy places of the Buddha]

bottom of page