top of page

Stúpa zázraků

Stúpa zázraků je vzpomínkou na to, jak Buddha díky zázrakům přesvědčil nebuddhisty, zastánce špatných názorů v háji Džétávana ve Šrávastí.

Také známá jako Stúpa přemožení Tirthíků. Tato stúpa se týká různých zázraků, které vykonal Buddha, když mu bylo 50 let. Legenda tvrdí, že přemohl zastánce špatných názorů s využitím svých schopností jasnovidectví, zázračných dovedností a filozofické debaty. Tato stúpa byla postavena královstvím Ličhavi k připomenutí události, nazývané "zázrak párů".

V tibetském stylu

tibetska stupa zazraku 1
tibetska stupa zazraku 2
tibetska stupa zazraku 3
tibetska stupa zazraku 4
tibetska stupa zazraku 5
tibetska stupa zazraku 6
tibetska stupa zazraku 7
tibetska stupa zazraku 8
tibetska stupa zazraku 9

Rozměry:

Celková výška      34,5 cm

Šířka základny      18 cm

Vnitřní objem        1 litr

Hmotnost:

Bez náplně cca   4,4 kg

Materiál:

Keramická hmota - umělý kámen

V asijském stylu

stupa zazraku 1
stupa zazraku 2
stupa zazraku 3
stupa zazraku 4
stupa zazraku 5
stupa zazraku 6
stupa zazraku 7
stupa zazraku 8
stupa zazraku 9
stupa zazraku 10
stupa zazraku 11
stupa zazraku 12
stupa zazraku 13
stupa zazraku 14
stupa zazraku 15

Rozměry:

Celková výška      37,5 cm

Šířka základny      18,2 cm

Vnitřní objem        1,25 litru

Hmotnost:

Bez náplně cca   4,4 kg

Materiál:

Keramická hmota - umělý kámen

Šrávastí - místo zázraků a svaté místo dharmy

Když šest nebuddhistických filozofů-mágů slyšelo, že Buddha svým učedníkům zakázal ukazovat jejich sílu před laiky, vyzvalo Buddhu, aby veřejně předvedl svou logiku a nadnormální síly ve Šrávastí, hlavním městě říše krále Prasénadžita. V té době Buddha sídlil ve městě Rádžagrha, metropoli sousedního království Magadha. Když se magadhský král Bimbisára Buddhy zeptal, jak odpoví na výzvu, Buddha odvětil: "Jestliže vykonají zázrak oni, já to udělám také." "Ale cožpak jsi nezakázal provádět zázraky?" řekl král. "Velký králi," odpověděl Buddha, "to jsem nevyhlásil pro sebe; zákaz platí jen pro mé žáky."

Buddha ohlásil, že pojede do Šrávastí a vyzyvatele porazí ve stínu mangovníku. Zatímco král Prasénadžit postavil pro debatu velkou síň, šest filosofů nechalo ve Šrávastí porazit všechny mangovníky. Když nadešel čas soutěže, Buddha hodil na zem mangové jádro; semínko ihned zakořenilo a vyrostl z něj velký mangovník, který zastínil síň. Po porážce šesti filosofů a jejich obrácení k Buddhovu učení, vykonal Osvícený velký zázrak párů. Mahávastu popisuje tento výkon následovně:

"Pak Vznešený, stojící ve vzduchu ve výši palmy, vykonal zázrak párů. Spodní část jeho těla pohltily plameny a z horní části vytrysklo pět set proudů vody. Pak plameny přešly na horní část jeho těla a pět set proudů vody vytrysklo z jeho spodní části. Pak se Požehnaný díky své magické síle přeměnil v býka s chvějícím se hrbem. Objevil se na východě, pak zmizel a znovu se objevil na západě. Zmizel na západě a znovu se objevil na východě. Zmizel na severu a opět se objevil na jihu. Zmizel na jihu a objevil se na severu... Několik tisíc koti bytostí, které viděly tento velký zázrak, zářilo radostí, veselím a potěšením."

Po dvaadvaceti variantách těchto "párů" se Osvícený posadil na lotos a znásobil svou podobu tak, až dosahovala do nebe Akaništha. Díky této pozoruhodné ukázce duchovní síly se stalo Šrávastí známým jako místo jednoho z osmi velkých zázraků.

~ Posvátná místa Buddhismu [Holy places of the Buddha]

bottom of page